Twoja przeglądarka nie obsługuje nowych technologii stron www!

Ta strona wymaga nowszej przeglądarki!
Spróbuj Firefoxa lub Chrome!

Emocje i uczucia są terminami jednoznacznymi

Emocje i uczucia są terminami jednoznacznymi, co uzasadnia ich zamienne stosowanie.

Emocje wyrażają stosunek podmiotu do ludzi, rzeczy, zjawisk, do siebie lub własnego działania.

Wywierają wpływ na gotowość organizmu do działania.

Emocje różnią się między sobą treścią – gniew, lęk, rozpacz, strach, żal – nie komunikujemy nic bliższego o każdej z tych emocji ale odróżniamy je treściowo.

Emocje są +  lub  – czyli różnią się między sobą znakiem

+ radość, satysfakcja    —————–>  podtrzymujemy te emocje

- lęk, przygnębienie     —————–>  przejawiamy tendencję do ich usunięcia

Jedną z podstawowych cech emocji jest ich siła. Emocje o dużej sile / natężeniu obniżają procesy poznawcze np. skuteczność spostrzegania. Zmniejsza się zdolność do logicznego i swobodnego myślenia. W miarę zwiększania się natężenia emocji dość często narasta niepokój ruchowy.

Mówiąc o emocjach należy uwzględnić ich trwałość czyli okres utrzymywania się.

PAMIĘTAJMY  Bodźce napływające z narządów wewnętrznych np. w chorobach układu sercowo – naczyniowego i oddechowego mogą wyzwalać uczucie bezprzedmiotowego niepokoju.

Nastroje są to stany emocjonalne o nieznacznym natężeniu i stosunkowo długim okresie trwania.

Wzruszenia są to stany emocjonalne charakteryzujące się nagłym początkiem, objawami wegetatywnymi, czasami obniżeniem zdolności logicznego myślenia, oraz krótkim okresem trwania.

Afekt (inaczej silne wzruszenie) charakteryzuje się nagłym początkiem, znacznym natężeniem, wyraźnymi objawami wegetatywnymi oraz obniżeniem zdolności logicznego myślenia, krótkim czasem trwania oraz znużeniem po ustąpieniu afektu.  W afekcie patologicznym siła i gwałtowność działania są niewspółmierne do bodźca, występuje również niepamięć wsteczna oraz burzliwe wyładowanie ruchowe.

Strach i lęk są emocjami, które bywają przeżywane przez ludzi w pełni zdrowych. Strach występuje w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia. Lęk jest przeżywany wobec sytuacji ocenianych jako bolesne, groźne lub przykre ale które mogą lub mają wystąpić.  Lęk w odróżnieniu od strachu nie wiąże się z żadną uchwytną przyczyną.

 

Komentarze

Jeszcze nikt nie skomentował tego wpisu!

Skomentuj