Twoja przeglądarka nie obsługuje nowych technologii stron www!

Ta strona wymaga nowszej przeglądarki!
Spróbuj Firefoxa lub Chrome!

Jak pomagam

Metody i techniki pracy dobieram do problemów i indywidualności pacjenta, aby znaleźć rozwiązania trudności wydobywając zasoby i dobre doświadczenia pacjenta.

Dzięki swojemu 13-letniemu doświadczeniu wykorzystuję wiedzę akademicką i doświadczenie w pracy z ludźmi realizując projekty terapeutyczne i szkoleniowe. Wspieram osoby indywidualne i firmy w sytuacjach trudnych. Jako certyfikowany coach i trener prowadzę szkolenia dopasowane do specyfiki organizacji. Stosuję interaktywne metody szkoleniowe. Pracuję m.in. metodą opartą na cyklu Kolba, oraz J.Reykowskiego.

Indywidualne spotkania pozwalają na dopasowanie stylu działania i rozwiązań do typu osobowości i rodzaju temperamentu. Sesje są pomocne w momentach podejmowania ważnych decyzji, w wyznaczaniu nowych celów w życiu lub gdy stare nawyki utrudniają lub są nieskuteczne w rozwoju osobistym, zawodowym i rodzinnym.

Koszt przeprowadzonego badania zależy od długości trwania badania oraz indywidualnie dobranych metod diagnostycznych.

Wszystkie metody badawcze są zatwierdzone przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Pracownię Testów Psychologicznych.

Od 25 kwietnia 2014 roku uruchomione zostają konsultacje przez Skype:

ZadzwońpsychologicznawyspaZadzwońKarolina Krysiewicz-Kamrowska

Wystarczy umówić się wcześniej i zarezerwować termin. Opłata jest wnoszona przed sesją na konto bankowe.

Zajmuję się
 • konsultacjami psychologicznymi
 • terapią par i małżeństw
 • terapią indywidualną
 • zaburzeniami nastroju
 • zaburzeniami zachowania i osobowości
 • uzależnieniem od alkoholu, współuzależnieniem, DDA, DDH
 • problemami w kontaktach międzyludzkich
 • specjalistycznymi badaniami i wydawaniem opinii psychologicznych
 • diagnozą rozwoju intelektualnego i potencjału
 • diagnozą osobowości
 • diagnozą stopnia uspołecznienia
 • diagnozą zaburzeń zachowania
 • opracowaniem indywidualnego kierunku i strategii działania
Opiniowanie psychologiczne
Zajmuję się przygotowywaniem opinii specjalistycznych mogących służyć jako dokument w różnego typu postępowaniach. Opinie sporządzane są w zależności od potrzeby i celu ich przeznaczenia, zawsze na podstawie przeprowadzonych badań i testów psychologicznych. Proszę zatem pamiętać, że w skomplikowanych przypadkach sporządzenie i wydanie opinii psychologicznej może zająć nawet do miesiąca czasu (biorąc pod uwagę potrzebę kilkukrotnych spotkań z dzieckiem). Oczywiście w mniej skomplikowanych sprawach czas ten jest odpowiednio krótszy.
Konsultacja psychologiczna / pedagogiczna
To jedno lub kilka spotkań, podczas których można przyjrzeć się swoim trudnościom, lepiej je zrozumieć, nakreślić kontekst i podłoże. To rozeznanie się w sytuacji życiowej osoby. Psycholog zadaje pytania, pozwalające wstępnie zidentyfikować obszary wymagające pracy. Celem konsultacji jest wybranie najbardziej optymalnej dla pacjenta formy pomocy - psychoterapii indywidualnej, wsparcia psychologicznego, konsultacji lekarskiej. Mimo, że konsultacja nie jest psychoterapią, zdarza się, że przynosi ulgę, poprawia samopoczucie i pozwala zobaczyć swoją sytuację ze spokojem.
Psychoterapia
Jest doświadczeniem relacyjnym podczas którego osoba lepiej zaczyna rozumieć siebie i swoje życie. Jest to metoda wprowadzania korzystnych zmian w sobie samym i swoim funkcjonowaniu. Dzięki niedyrektywnemu podejściu eklektycznemu (integrującemu różne szkoły terapeutyczne), psychoterapia może odpowiadać na potrzeby różnych klientów i pomagać w rozwiązywaniu różnorakich problemów wydobywając ich najlepsze zasoby. Kierunek pracy determinowany jest tym, co pacjent uważa za najważniejsze dla niego. Częstotliwość spotkań w terapii indywidualnej to zwykle jedno lub dwa spotkania w tygodniu. W zależności od potrzeb pacjenta i charakteru jego problemów terapeuta i pacjent mogą podjąć wspólną decyzję o częstszych spotkaniach. Czas trwania terapii zależy od potrzeb pacjenta i charakteru jego trudności. Zazwyczaj trwa od kilku miesięcy do kilku lat, gdyż na trwałe zmiany potrzeba czasu.
Terapia rodzinna
Polega na regularnych spotkania całej rodziny. Ma na celu dotarcie do źródeł i przyczyn trudności, następnie przepracowaniu ich oraz wprowadzeniu zmian. Istotnym zadaniem jest doprowadzenie do takiej zmiany struktury rodziny, aby była ona zdolna do samodzielnego radzenia sobie z problemami.
Terapia par i małżeństw
Skierowana jest do osób pozostających w związkach partnerskich, którzy pragną przezwyciężyć pojawiające się w ich wspólnym życiu konflikty, trudności. Celem jest poprawa jakości wzajemnych relacji miedzy nimi. Praca terapeutyczna obejmuje jednocześnie oboje partnerów.
Terapia uzależnienia
Jest to terapia zintegrowana, w której korzystam z doświadczeń różnych szkół psychoterapeutycznych zarówno w metodach pracy jak i w rozumieniu pacjenta. Terapia ma na celu zapobieganie dalszej destrukcji związanej z uzależnieniem, nabycie umiejętności radzenia sobie z nałogiem, poznanie mechanizmów nim rządzących, przyczyn sięgania po środki psychoaktywne, uzyskanie wglądu we własne funkcjonowanie, poprawę relacji z osobami bliskimi i samym sobą oraz ogólną poprawę jakości życia.
Diagnoza psychologiczna
Celem diagnozy jest próba wyjaśnienia czynników i mechanizmów psychologicznych wpływających na funkcjonowanie osoby, a także sformułowanie zaleceń do postępowania i prognozy na przyszłość. Diagnoza może dotyczyć nie tylko osób przeżywających trudności, ale również tych, którzy odczuwają potrzebę lepszego zrozumienia siebie, swoich mocnych stron.
Dziecka
Na pierwszą wizytę, mającą charakter konsultacji zapraszam rodzica / opiekuna dziecka. Kolejne dwa spotkania odbywają się z dzieckiem. Spotkanie podsumowujące z rodzicami ma na celu omówienie sytuacji dziecka, udzielenie wskazówek do dalszej pracy z dzieckiem oraz opracowanie indywidualnego kierunku i strategii działania. Jeśli zdecydujemy się na dalszą współpracę, spotkania terapeutyczne z dzieckiem są regularne.