Twoja przeglądarka nie obsługuje nowych technologii stron www!

Ta strona wymaga nowszej przeglądarki!
Spróbuj Firefoxa lub Chrome!

Problemy z zachowaniem

Zaburzenia zachowania są najczęstszym powodem, dla którego dzieci przyprowadzane są do psychologa. Specjaliści traktują je zwykle jako wyraz trudności w funkcjonowaniu psychicznym dziecka, które objawiają się w jego zakłócającym zachowaniu i w relacjach z innymi ludźmi.

Wyróżniamy:
1. Zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD):
- Zaburzenia koncentracji uwagi – trudność w skupieniu uwagi i słuchaniu innych, niedbałość o szczegóły, roztargnienie, ciągłe zapominanie o czymś, niezorganizowanie.
- Impulsywność – podejmowanie działań bez namysłu, często ryzykownych, nieumiejętność czekania na swoją kolej, niecierpliwość, przeszkadzanie innym.
- Nadruchliwość – dziecko przebywa w ciągłym ruchu, często bezcelowym; gdy musi pozostać w miejscu zaczyna się wiercić, bawić rękoma, wyłącza się z aktywności; jest gadatliwe i nie może powstrzymać się od mówienia; często ma trudność w kontynuowaniu rozpoczętego zadania i je rzuca.

2. Zachowania aspołeczne:
- Zachowania agresywne – zastraszanie, terroryzowanie innych, stosowanie przemocy fizycznej, zmuszanie do wykonywania czynności seksualnych.
- Zachowania destrukcyjne – wandalizm, podpalenia, kradzieże.
- Tendencja do kłamania.
- Zaniedbywanie swoich obowiązków.
- Skłonność do łamania zasad i norm społecznych – wagarowanie, ucieczki z domu, wczesna inicjacja seksualna.

3. Zaburzenia opozycyjno-buntownicze:
- Częste konflikty z dorosłymi
- Odmowa spełnienia próśb osób dorosłych
- Częste zmiany nastroju
- Skłonność do irytacji i złoszczenia się
- Ciągłe kwestionowanie reguł postępowania określanych przez dorosłych
- Oskarżanie innych o własne niepowodzenie
- Niechęć do podejmowania współpracy z dorosłymi i rówieśnikami
- Szorstkość w obyciu
- Odrzucanie wszelkich autorytetów.

Komentarze

Jeszcze nikt nie skomentował tego wpisu!

Skomentuj